Úřední deska

Schválený rozpočet obce Kobyly na rok 2020
Zveřejnění rozpočtu obce Kobyly na rok 2020

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – lesy
Příloha č.1

Úřední hodiny na OÚ Kobyly

Ministerstvo vnitra ČR
Sbírka zákonů – Usnesení vlády ČR
Opatření obecné povahy MV
Místa určená k překračování vnitřních hranic ČR
Usnesení vlády ČR – opatření v mezinárodní osobní dopravě
Usnesení vlády ČR – opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí
Usnesení vlády ČR – opatření o zákazu školní docházky vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství
Usnesení vlády ČR – opatřeni o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
MŠMT – informace k nouzovému stavu

Mimořádné opatření uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020
Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření – zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí